TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ
12 Mart 2019

TOPLUM RUH SAĞLIĞI HİZMETİ NEDİR?
Günümüz ruh sağlığı politikaları, hastane temelli uygulamalardan toplum temelli uygulamalara doğru değişmektedir. Bu şekilde hastalar bulundukları ortamda tedavi hizmetlerini alabilmektedir.
Toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri sayesinde ruhsal rahatsızlığı olan kişilerin tedavi hizmetlerini düzenli olarak almaları, günlük hayatlarını sürdürmeleri ve rehabilitasyonu için girişimlerde bulunulması sağlanmaktadır.
TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ NEDİR?
Toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde ağır ruhsal bozukluğu olan (bilişsel, yönetsel ve sosyal beceri alanlarındaki yıkıcı etkisi nedeniyle yeti yitimi ile giden şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ve duygudurum bozuklukları gibi kronik ruhsal hastalıklar) hastalara, psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi, takip ve tedavilerinin gerektiğinde evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi, sosyal rehabilitasyonlarının sağlanabilmesi için Sağlık Bakanlığı’na ait yataklı sağlık tesislerine bağlı olarak faaliyet gösteren merkezlere toplum ruh sağlığı merkezi denir.
ANKARA DIŞKAPI TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ
1tIMG_5727.jpg

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN HİZMETLERİ NELERDİR?
Merkez ile ilgili hasta ve yakınlarına işleyiş ile ilgili bilgi vermek,
Hastalara bireysel danışmanlık hizmeti vermek,
Grup terapisi yapmak,
Psikososyal beceri eğitimi vermek,
Hastanın durumuna göre uygun olarak resim, el sanatları, müzik gibi uğraşı tedavileri düzenlemek,
Hasta ve ailelerine psiko-eğitim vermek,
Merkeze devamı sağlanamayan hasta veya yakınlarıyla irtibat kurmak ve merkezin hastayla bağlantısını oluşturmak,
Merkeze devamı sağlanan hastaların tedavisine düzenli devam edip etmediğini takip etmek,
Toplumun bilgilendirilmesiyle ilgili ve damgalama karşıtı çalışmalar yapmak.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİNE NASIL MÜRACAAT EDİLİR?
Merkez, kendisine bağlı bölgedeki ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastaları tespit eder ve hasta veya ailesi ile telefon yoluyla irtibat kurar.
Merkez ve uygulamalar konusunda bilgilendirme yapılarak hasta merkeze davet edilir
Merkeze gelemeyecek durumda olan hastalar evde ziyaret edilir ve durumları belirlenerek merkeze davet edilir.
Merkez hizmetlerinden yararlanmak için, hastanın bizzat kendisi veya hasta yakınları tarafından talep yapılabilir.1tIMG_5727.jpg

İletişim: (0 312) 3186612
Adres: Kavacık Subayevleri MahallesiŞehit Ömer Halisdemir Caddesi 97/A Keçiören/ANKARA

Dışkapı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Etkinliği

2013-2014 yılı TRSM faaliyetleri : 2013 yılının Eylül ayından itibaren : Resim ( temel eğitim, kara kalem , desen , pastel boya , kuru boya ) Müzik ( Türk halk müziği , klasik gitar ) ve iletişim kursları verilmiştir .Yıl sonu etkinlikleri çerçevesinde mayıs ayında yapılan resim sergisinde , hastalar tarafından yapılan resimler sergilenmiştir .
TRSM Resim eğitimi çalışmalarıTRSM 2014-2015 YILI UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMLARI :
Eylül Ayının 2. haftasınsan itibaren , haftanın beş günü boyunca ; Resim ( temel eğitim, sulu boya , yağlı boya , guaj ) , kolaj , Müzik , satranç kurslarına ve çok yönlü ergoterapik çalışmalara başlanması kararlaştırılmıştır .

Etiketler: : trsm yönerge dışkapı trsm trsm yönetmelik dışkapı toplum ruh sağlığı merkezi toplum ruh sağlığı merkezi çalışma prensipleri genel uyum ve teori eğitimi toplum ruh sağlığı merkezi toplum ruh sağlığı merkezi yönerge toplum ruh sağlığı merkezi nedir