Şaşılık - Pediatrik Oftalmoloji
17 Ekim 2023

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ŞAŞILIK VE PEDİATRİK OFTALMOLOJİ BİRİMİ

Pediatrik oftalmoloji ve şaşılık birimi Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada 2 gün hizmet vermektedir. Ortalama olarak, her birim gününde, 20-30 arası randevulu hasta muayene edilmektedir.

Birim muayenesinde, hastanın görme düzeyi, ön ve arka segment göz muayenesi, refraksiyon kusuru ve gerekli olgularda detaylı şaşılık muayenesi (motor ve duyusal muayene) yapılmaktadır. Şaşılık, diplopi (çift görme), miyopi, astigmatizm, hipermetropi, göz tembelliği, çocukluk çağı kataraktları ve doğumsal göz anomalileri, tanısı koyulan hastaların ileri tetkik, tedavileri ve her türlü şaşılık cerrahisi yapılabilmektedir.

Birim hastalarının takipleri 3-6 ayılık aralıklarla yapılmakta olup, özellikli hasta gruplarında bu süre değişkenlik gösterebilmektedir. Hastaların takiplerinde görme düzeyi takibi, biyomikroskobik ve fundoskopik muayene, kayma açısı muayenesi rutin yapılan işlemlerdir. Hastaların belirli bir süre takipleri yapıldıktan sonra ameliyat endikasyonu olan hastalara gerekli cerrahi işlem önerilmektedir.