Müdür Yardımcıları

Mehmet Akif OSMANOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

-Satın Alma
-Gider Tahakkuk Birimi
-Bütçe Birimi
-Sağlık Turizmi
-Maliyet Analizi ve Mali Kontrol
-İlaç Tüketim Analizi
-Tıbbi Sarf Tüketim Analizi
-İnvazif Malzeme Tüketim Analizi
-Klinik ve Birimlerin Gelir Gider Analizi
-Şartname Hazırlama ve Kontrolü
-Maaş Tahakkuk Birimi
-MKYS HEK ve Aktif Pasif Cihaz
-Klinik Mühendislik
-Depolar
-Ayniyat
-Tıbbi Sarf
-Muayene İşlemleri
-Ticari Alanlar
-Fatura Birimi
-Gelir Takip Birimi ve Vezneler
-İstatistik
-TGAP
-İhtiyaç Tespit Komisyonu

Mehmet Akif OSMANOĞLU
Mehmet Akif OSMANOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür V.


Özgeçmiş:

1981 yılında Rize ili İkizdere ilçesinde doğdu.

Eğitim:

İlk ve Orta öğrenimini Rize’de tamamladı. Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Memurluğu (Toplum Sağlığı) mezunudur.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO (Diş Protez) (2003)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Sağlık İdaresi Bölümü) (2009)

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi (2011)

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans (Devam Ediyor)

Mesleki;

2002 - 2012 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH (Sağlık Memuru)
2013 - 2017 TKHK Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı (İhale Mevzuat Birimi)
2017 - 2019 Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü (İhale Analiz Birim Sorumlusu)

2019 - 2020 Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Satınalma-Gider Tahakkuk)
2020 - 2022 Strateji Geliştirme Başkanlığı (Ön Mali Kontrol, Hizmet Harcamaları Değerlendirme ve Koordinasyon Birimi)
2022 yılı Aralık ayından itibaren Hastanemizde İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.


12 Mart 2024