MÜDÜR YARDIMCILARI

Mehmet Akif OSMANOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

-Satın Alma
-Gider Tahakkuk Birimi
-Bütçe Birimi
-Sağlık Turizmi
-Maliyet Analizi ve Mali Kontrol
-İlaç Tüketim Analizi
-Tıbbi Sarf Tüketim Analizi
-İnvazif Malzeme Tüketim Analizi
-Klinik ve Birimlerin Gelir Gider Analizi
-Şartname Hazırlama ve Kontrolü


Muharrem SEZEN
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

-Maaş Tahakkuk Birimi
-MKYS HEK ve Aktif Pasif Cihaz
-Klinik Mühendislik
-Depolar
-Ayniyat
-Tıbbi Sarf
-Muayene İşlemleri
-Ticari Alanlar
-Fatura Birimi
-Gelir Takip Birimi ve Vezneler
-İstatistik
-TGAP
-İhtiyaç Tespit Komisyonu
-Görev alanındaki konulardaki verimlilik ve SKS rehberindeki parametreler