Bilgi Sistemleri Birimi
22 Ocak 2024

Bilgi Sistemleri Koordinatörü: 

Endüstri Mühendisi Yasin Sıraç EROL


Bilgi işlem merkezi 3 ayrı birimden oluşmaktadır…

1- OTOMASYON
2- DONANIM
3- AĞ VE SİSTEM YÖNETİMİ

1- OTOMASYON DESTEK BİRİMİ

Hastanemizde kullanılan Hastane Bilgi Yönetim Sistemini kurmak uygulamak, kullanımını öğretmek, işlerliğini devam ettirmek, güncelleme yapmak, yerinde veya telefonda destek vermek, oluşabilecek sorunları gidermek üzere Onur AÇIKGÖZ' ün sorumluluğunda hizmet vermektedir.

          OTOMASYON BİRİMİ PERSONELLERİ:

           Tolgay YORGUN
           Ferhat OGUZ
           Cihan TEBEROĞLU
           
2-DONANIM DESTEK BİRİMİ

Hastanemiz idari ve Mali işlerinin, hasta hizmetlerinin ve tüm hastane sistemlerinin kesintisiz olarak hizmet verebilmesi için Hastane Müdürlüğüne bağlı olarak Bilgi Sistemleri Genel Koordinatörünün koordinatörlüğünde bilgisayar , monitör, yazıcı, barkod yazıcı, barkod okuyucuların gerekli olan birimlerde doğru olarak konumlandırılması, düzenli ve sistemli bakımı ile arızaları durumunda tüm mevcut imkanlar ile onarımlarının yapılması işini mesai saatleri inde ve mesai saati dışında acil hizmetleri aksatmayacak şekilde müdahalelerde bulunmakla görevlidir. Ayrıca tüm birimlerin network ihtiyaç taleplerinin değerlendirilerek gerekli noktalarda ilave hat tanımları yapılması, mevcut hat sorunlarının giderilmesi gibi tüm işlemleri birim sorumlusu Yasin Sıraç EROL’ un sorumluluğunda 3 kişilik donanım destek personeli ile yürütmektedir.

          DONANIM BİRİMİ PERSONELLERİ:

          Alaattin AKBAŞ
          Gökten ALPAK
          Zühtü Tuğrul BAKI

3-AĞ VE SİSTEM YÖNETİMİ

Hastanemizde mevcut 30 fiber optik uç anahtarlı 1440 kullanıcı kapasiteli ağ sistem yönetimi, ağ sistem güvenlik hizmeti vermektedir