EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİMLERİ
Hastanemiz Hemşirelik Hizmetleri eğitim planları; Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneler Kurumu, Hastanemiz Üst Yönetim talimatı ve birimlerden gelen eğitim talepleri ile oluşturulmaktadır.


Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Biriminin Amacı:
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı çalışan sağlık personelinin hizmet kalitesini artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda eğitimler planlamak, koordine etmek, kayıtların tutulması ve raporlanmasını sağlamaktır.


Hedef Grubu:
Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, ATT, Anestezi, Radyoloji, Diş, Laboratuvar, Sağlık Teknisyeni, Ameliyathane, Diş Protez, Eczane, Odyometri, Patalojik Anotomi, Protez/Ortez, Laborant, Tıbbi Sekreter olmak üzere yaklaşık 220 sağlık personeline eğitimler gerçekleştirilmektedir.


Eğitim Yöntem ve Materyalleri
Sunum (Anlatma), Soru-Cevap, Grup Tartışması, Gösterim Yöntemleri, Uygulama (Beceri) Eğitimi,  Bilgisayar, Veri Gösterici, Yazı Tahtası, Kâğıdı ve Kalemleri, Eğitim Maketleri ve Eğitim İçin Gerekli Materyaller kullanılmaktadır.


Hastanemiz Eğitim Hemşireliği Tarihçesi
1995 yılında Hastanemiz Başhemşireliği bünyesinde “hemşire ve hasta bakım personellerine” yönelik eğitim vermek üzere bir hemşirenin görevlendirilmesiyle kurulmuştur. 2001 yılında Sağlık Bakanlığının ‘Hizmet İçi Eğitim Genelgesi’ yayınlanmasıyla, tüm yataklı tedavi kurumlarında çalışan hemşire, ebe ve sağlık memurlarının gelişimini sağlamak, hizmette verimliliklerini ve motivasyonlarını artırmak üzere kurulması istenen hizmet içi eğitim hemşireliği kurumsallaştırılmıştır.
2005 yılında hastanemizin Sağlık Bakanlığına devri ile eğitim hemşireliği birimi hizmet kalite standartları doğrultusunda çalışmalarına devam etmiştir. 2012 yılında”663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ile hedef grubu genişlemiş olan birim profesyonelleşerek diğer kurumlara model olmayı hedeflemiş olarak hizmetlerine devam etmektedir.


  PLANLI EĞİTİMLER
Hastanemiz Bakım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı gruba verilmek üzere yıllık olarak planlanan ve üst yönetimce onaylanan eğitimler bu kapsamda yer almaktadır. Eğitim planı, eğitim yılı başında açılış toplantısı ile hastane yönetimine ve hedef gruba sunulur. Yıllık eğitim planı; birim sorumlularına hedef grubun eğitime katılımını sağlamaları amacıyla üst yazı ile teslim edilir ve web sayfamızda yayınlanır.

 

2023 HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI.pdf


PLAN DIŞI EĞİTİMLER

Yıl içinde ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarına göre plan dışı eğitimler düzenlenmektedir. Plan dışı eğitimler yıllık eğitim planına eklenir.


acil arabası2.jpeg

 

2023 YILI EĞİTİM PLANINA DAHİL OLMAYAN EĞİTİM FORMU

ORYANTASYON EĞİTİMLERİ

Oryantasyon eğitimleri kurumumuza yeni başlayan hemşire, ebe, sağlık memurları ve sağlık teknisyeni/teknikerinin iş yerine uyumunu sağlamak, motivasyonunu ve verimliliğini arttırmak amacıyla; kurumun yönetsel ve fiziki yapısı, çalışma düzeni, işyeri kuralları ve prosedürleri hakkında bilgi verilmesidir. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı çalışan tüm sağlık personelinin “Oryantasyon Eğitimleri “ eğitim hemşireliği ve birim sorumlularınca gerçekleştirilmektedir. Hastanemize görevlendirilen sağlık personeli ilk iş gününde eğitim hemşireliğine davet edilerek;

 • Sağlık Bakanlığı ve Hastanemiz Sağlık Hizmetlerinin Organizasyon Şeması
 • Çalışacağı birim ile ilgili mevzuatlar
 • Hastanemiz fiziki yapısı, yerleşim planı, insan kaynakları, web sayfası, yataklı klinikler ve özellikli birimler
 • Kalite standartları kapsamında hazırlanan oryantasyon formu, bölüm uyum eğitim formu hakkında bilgilendirme ile oryantasyon süreci başlatılır ve zorunlu eğitimlerin tamamlamasıyla oryantasyon süreci sonlandırılır.


  EĞİTİM İNDİKATÖRLERİ

   Eğitim hemşireliği tarafından eğitimlerin sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla 2016 yılında oluşturulan 2 adet eğitim indikatörümüz bulunmaktadır. İndikatörler aylık olarak gösterge kartlarına işlenir ve Kalite Birimine gönderilir.
  1.Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı: Hastane bünyesinde planlanan eğitimlerin gerçekleştirilme oranının tespiti ve izlenmesine yönelik oluşturulan ölçüm aracıdır. Planlanan eğitimlerin gerçekleştirilme oranının hesaplanması ve gerekli iyileştirmenin yapılması amaçlanmaktadır. 
  2.Planlanan Eğitimlere Katılım Oranı: 
  Hastane bünyesinde çalışan personelin yapılan eğitimlere katılım oranının tespiti ve izlenmesine yönelik oluşturulan ölçüm aracıdır. Yapılan eğitimlere katılım oranının hesaplanması ve gerekli iyileştirmenin yapılması amaçlanmaktadır.
   

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

 

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı eğitim hemşireliğinin organizasyonunda hastanemiz eğitmen ekibiyle gerçekleştirilmektedir.

2009 yılında hastanemizde öncelikle ‘Eğitici Eğitimi’ verilerek oluşturulan eğitici ekibimizle Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu başlamış olup 2015 yılına kadar 150 kursiyer belgelendirilmiştir.

“Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı” standartlarının yeniden düzenlenmesiyle Hastanemiz 2015 yılında bu alanda eğitim merkezi olmak için yetki belgesi almıştır.

2015 yılından 2020 yılına kadar düzenlenen 9 Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı ile toplam 172 kursiyer sertifikalandırılmıştır.

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının eğitim süreci iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Teorik Değerlendirme: Teorik eğitim sonunda 1 adet sınav

 

Pratik Değerlendirme: Uygulamanın yapıldığı klinik rehber eğitimci hemşiresince “Yoğun Bakım Kursiyer Değerlendirme Formu” ile gerçekleşmektedir.

Kursiyer başarıları tüm parametrelerin not ortalaması alınarak belirlenmektedir.

 

AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

2016 yılında eğitim yetkisi alınan” Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı” eğitim hemşireliği, eğitici ekip ve ameliyathane koordinatör sorumlu hemşiresi organizasyonunda gerçekleşmektedir.

Hastanemizde 7 Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenmiş ve 113 kursiyer sertifikalandırılmıştır.

Kursumuz eğitim süreci iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Teorik Değerlendirme: Teorik eğitim sonunda 1 adet sınav

 

Pratik Değerlendirme: Uygulamanın yapıldığı klinik rehber eğitimci hemşiresince “Ameliyathane Hemşireliği Kursiyer Değerlendirme Formu” ile değerlendirilir.

Kursiyer başarıları tüm parametrelerin not ortalaması alınarak belirlenir.

ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKASYON PROGRAMI

2014 Yılında Hastanemiz, Ankara Çocuk Sağlığı Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi ile işbirliği içinde bir defa Acil Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı düzenlenmiş olup 14 kursiyer sertifikalandırılmıştır.

2016 yılında Hastanemiz Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile protokol yaparak (Çocuk ve Kadın Doğum Acil Uygulama Alanı) yetkisi almıştır.

2017 yılından 2020 yılına kadar düzenlenen 5 Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı ile toplam 87 kursiyer sertifikalandırılmıştır.

Kursumuz eğitim süreci iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Teorik Değerlendirme: Teorik eğitim sonunda 1 adet sınav

Pratik Değerlendirme: Uygulamanın yapıldığı klinik rehber eğitimci hemşiresince “Acil Hemşireliği Kursiyer Değerlendirme Formu” ile değerlendirilir.

Kursiyer başarıları tüm parametrelerin not ortalaması alınarak belirlenir.

PSİKİYATRİ BİRİMLERİNDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

2017 Yılında Hastanemiz ‘’Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı’’ yetkisi almıştır.

2017 yılından 2019 yılına kadar düzenlenen 2 ’Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı ile toplam 19 kursiyer sertifikalandırılmıştır.

Kursumuz eğitim süreci iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Teorik Değerlendirme: Teorik eğitim sonunda 1 adet sınav

 

Pratik Değerlendirme: Uygulamanın yapıldığı klinik rehber eğitimci hemşiresince ‘’Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı Değerlendirme Formu’’ ile değerlendirilir.

Kursiyer başarıları tüm parametrelerin not ortalaması alınarak belirlenir.

IMG_7014.jpg

 • IMG_7000.JPG

İrtibat:
Tel: 0312 310 3535 / 1069

E-Mail: egitimhemsireligi@hotmail.com


Eğitim Hemşireliği ilgili birimlerle video çekimleri yapmıştır.