ASİSTAN EĞİTİMİ
03 Kasım 2020

Asistan Eğitimi

TUEK TOPLANTILARI
Her ayın ilk Salı günü toplanır. (genel olarak)

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI DESTEKLEME KOMİSYONU
Eğitim sekreterliğinden Fatma Hanım’ la görüşebilirsiniz. Başvuru oldukça toplanır.

BİLİMSEL YAYINLARI DESTEKLEME KOMİSYONU
Eğitim sekreterliğinden Fatma Hanım’ la görüşebilirsiniz. Başvuru oldukça toplanır.

Asistan Rotasyon Listesi

DIŞ ROTASYONLAR
HASTANEMİZDEN BAŞKA HASTANELERE ROTASYONA GİDERKEN HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER
1- Hangi tarihlerde ve hangi hastanede yapmak istediğine dair dilekçe
2- Gideceği hastaneden rotasyon yapmasının uygun olduğuna dair olur belgesi ( Kurumsal olarak biz yazıyoruz)
3- Dilekçe ve ilgili hastanenin olur belgesi eğitim planlama ve koordinasyon kurulunda görüşüldükten sonra düzenlenen EPK kararı
4- Bağlı bulunduğumuz Genel Sekreterlik onayı

NOT: Rotasyona gidilecek tarih görüşülecek EPK toplantısının tarihinden en az 20 gün sonrası olacaktır.

DIŞARIDAN GELEN ASİSTANLAR İÇİN
Hastanemizden aldıkları olur belgesi
Bağlı oldukları Genel Sekreterlik onayı

ASİSTAN KONSEYİ ÇALIŞMA ESASLARI

ASİSTANLIK BİTİRME VE SINAVA GİRİŞ İŞLEMLERİ

ASİSTAN TEMSİLCİSİ