ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
17 Kasım 2020

Amacımız; kurumumuzdaki sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların(SHİE) önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik kontrol ve önleme programlarını belirlemek, tespit edilen SHİE’lerin sürveyansı ve analiz sonuçlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmektir.

Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Yapısı:

11 Ağustos 2005 tarih ve 25903 sayılı “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği”ne göre; hastanemizde 17.12. 2018 tarihinde yapılan görevlendirmeyle enfeksiyon kontrol komitesi; enfeksiyon kontrol ekibi (EKE) ve üç alt komiteyle (antibiyotik kontrol alt komitesi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon alt komitesi, çalışan sağlığı alt komitesi) faaliyetlerini yürütmektedir.

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ (EKK) TEŞKİLİ

 

1

Enf. Has.ve Klinik Mik. Kli.Eğitim. Sorum.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

9.

Destek ve Kalite Hiz. Müd. Orhan PEHLEVAN

2

Başhekimlik Tem.

Dr. Hidayet ÇINAR

10.

Ecz. Tem. Ecz. Hurşide GÜREL

3

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Temsilcisi:

Doç. Dr. Ümmü Gül ERDEM

11.

SBH Müd. Zeynep YILMAZ

4

Dahili Birim. Tem.

Uzm. Dr. Esra SARIBACAK CAN

12.

EK Hem. Esengül ŞENDAĞ

5

Cerrahi Birim. Tem. Anestezi Kliniği

Doç. Dr. Derya ÖZKAN

13.

EK Hem. Ganime SEVİNÇ

6

EKH Doç. Dr. Yunus GÜRBÜZ

14.

EK Hem. Asiye TEKİN

7

EKH Doç. Dr. F. Aybala ALTAY

15.

EK Hem. Fadime CALLAK OKU

8

EKH Uz. Dr. Gönül ÇİÇEK ŞENTÜRK

 

 

 

   

 

FAALİYETLERİMİZ

11 Ağustos 2005 tarih ve 25903 sayılı “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği”nde belirtilen faaliyetleri yürütür. Faaliyetlerimizden örnekler aşağıdadır.

1. SHİE SÜRVEYANS FAALİYETİ

     1. İnvaziv Araç İlişkili Sürveyans:

 • Yoğun Bakım Ünitelerinde; santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu, üriner kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyon ve 18 yaş altı için ventilatör ilişkili pnömoni(VİP), 18 yaş üstü için ventilatör ilişkili olay(VİO) hızları takip edilmektedir.
 • Hastanede invaziv araç ilişkili enfeksiyon hızları, aylık, üç aylık ve yıllık olarak izlenir, “Yoğun bakım ünitelerinde santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu indikatörü, Yoğun bakım ünitelerinde kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu indikatörü, Yoğun bakım ünitelerinde ventilatör ilişkili olay indikatörü ”ile ilgili çalışmalar yürütülür ve raporları hastane yönetimine ve ilgili kliniklerde idari sorumlulara ya da ulaşılamazsa eğitim sorumlularına sunulur. Gerekli durumlarda düzeltici önleyici faaliyet ve iyileştirme çalışmaları başlatılır.

   1. Ameliyat Tipine Özgü Sürveyans:

 • UHESA’nin belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda hastanemizde 8 ana kategoride Cerrahi Alan Enfeksiyonu sürveyansı yapılmaktadır.
 • Hastanede ameliyat tipine özgü sürveyans hızları, üç aylık ve yıllık olarak izlenir, Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızı İndikatörü” ile ilgili çalışmalar yürütülür ve raporları hastane yönetimine, ilgili kliniklerde idari sorumlulara ya da ulaşılamazsa eğitim sorumlularına sunulur. Gerekli durumlarda düzeltici önleyici faaliyet ve iyileştirme çalışmaları başlatılır.
 1. Antibiyotik Direnç Yüzdeleri Sürveyansı
 2. Salgın Araştırması ve Önleme Faaliyeti vb. sürveyans faaliyetlerini yürütülür.

 

2. EL HİJYENİ UYGULAMALARI FAALİYETLERİ

El hijyeni uygulamaları “El hijyeni prosedürü’ne” uygun olarak yürütülür.

 

3. İZOLASYON ÖNLEMLERİ FAALİYETLERİ

İzolasyon uygulamaları “Standart Önlemler ve İzolasyon Önlemleri Prosedürüne” uygun olarak yürütülür.

4. EĞİTİM FAALİYETLERİ

 • El hijyeni eğitimleri
 • Standart önlemler, izolasyon önlemleri, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, hastanemizde kullanılan dezenfektanlar ve hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi ile ilgili eğitimler,
 • Ameliyathane, diyaliz, acil, endoskopi üniteleri ve yoğun bakım çalışanlarına yönelik üniteye özel enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi, dekontaminasyon, dezenfeksiyon, paketleme, dezenfektan ürün kullanımı ve temizlik konularını içeren eğitimler,
 • Oryantasyon eğitimi
 • Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kursu, vb. eğitim faaliyetlerini yürütür.

5.TAKİP EDİLEN İNDİKATÖRLER

 • Antibiyotik Tüketim Oranı İndikatörü 
 • Cerrahi profilakside antibiyotiklerin doğru kullanım oranı indikatörü
 • El antiseptiği kullanım oranı indikatörü
 • Delici kesici alet yaralanmaları oranı indikatörü
 • Kan-vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışan oranı indikatörü
 • Yoğun bakım ünitelerinde santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu indikatörü,
 • Yoğun bakım ünitelerinde kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu indikatörü,
 • Yoğun bakım ünitelerinde ventilatör ilişkili olay indikatörü
 • Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızı İndikatörü

6. COVİD -19 PANDEMİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER

 • PCR pozitif, PCR negatif, klinik pozitif personellerin ve temaslıların takibi
 • Hastane içi COVİD-19 hastalarının yattığı Klinik/Yoğun Bakım Ünitelerinin ve personel korunma ve izolasyon önlemlerinin takibi
 • Koruyucu ekipman tedarik ve idamesinin takibine katılım
 • COVİD-19 Eğitimleri  vb.

                         COVİD-19 pandemi süreci faaliyetlerini yürütür.

 

İLETİŞİM

Enfeksiyon kontrol komitesi  Tel No: 0312 5962798