Nörooftalmoloji
18 Ekim 2023

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

NÖROOFTALMOLOJİ BİRİMİ

Göz ile beyin arasındaki ilişkiyi, görme yolları ve sinir sisteminin ortak patolojilerini inceleyen ve tedavi eden bilim dalına ‘nörooftalmoloji’ ismi verilmektedir. Nöroftalmolji biriminde sıklıkla optik nevrit (görme siniri iltihabı), multiple skleroz, iskemik optik nöropati, göz kaslarının felçleri ve paralitik şaşılıklar, diplopi (çift görme), kalıtımsal optik nöropatiler, blefarospazm (gözkapağı spazmı), tiroid orbitopati (tiroid hastalılarına bağlı göz hastalığı), pupilla anomalileri (göz bebeği şekil/fonksiyon bozuklukları) gibi hastalıklar değerlendirilmektedir. Bu hastalara; görme düzeyi, ön ve arka segment göz muayenesi, refraksiyon kusuru, çift gören olgularda şaşılık muayenesi, pupilla muayenesi, direkt ve indirekt pupil ışık reaksiyonları değerlendirmesi ve renk görmeyi içeren özellikli bir nörooftalmolojik muayene uygulanmaktadır. Tanıda kliniğimizde görme alanı testi, optik kohorens tomografi (OCT) rutin olarak yapılmakta gerekli durumlarda çeşitli kan testleri, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi çeşitli radyolojik görüntüleme yöntemleri uygulanmaktadır.