Gider Tahakkuk
29 Eylül 2023

Ödemelerde Şeffaf ve Örnek Uygulama:
İhale ve Doğrudan Temin Yoluyla Yapım Mal ve Hizmet Alım Sonucu Düzenlenen Faturaları Hastanemizde Teslim Eden Firmalar; Ödemeleri İçin Faturaların Saymanlığa Gönderilme Durumunu Öğrenebilirler.
Gider Tahakkuk Birimi ile İlgili Bilgiler
2008 Yılı Firma ve Kurum Ödemeleri
2009 Yılı Firma ve Kurum Ödemeleri
2007 Faaliyet Raporu
2008 Faaliyet Raporu
Örnek Ödeme Belgeleri ve 2009 Yılı Hesap Kodları
2010 Saymanlık Ödemeleri