Ayniyat
29 Eylül 2023

Tıbbi Cihaz Servisi ve TAŞITLAR
Temin edilen cihaz ve el aletlerin kabulünü, demirbaş kayıtlarına alınarak tahsis edilen servislere zimmetle dağıtılmasını, Mali Yıl sonu hesap veren birimimiz ayrıca kullanım ömrünü dolduran cihaz ve el aletlerinin HEK (Hurda,Eski,Kullanılmaz) işlemlerini tamamlayarak Ana Depo Tamirhane müdürlüğüne teslimi.
Büro Demirbaşlar Servisi
Hastanemiz ve bağlı semt polikliniklerin tüm büro demirbaşların temini ve bunlara ilişkin kayıt işlemlerinin yapıldığı birim olup, bunlarla birlikte kullanım ömrünü doldurmuş malzemelerin HEK işlemlerinin yapıldığı, temin edilen malzemelerin depolanması dağıtılması ve kayıt işlemleri, hesabını vermek
Kırtasiye ve Giyim Servisi
Hastanemiz ve Bağlı Birimlerinin kırtasiye ve personel giyim-kuşamlarının temini ve kayıt işlemlerinin yapıldığı birimdir. Yıllık ihtiyaç tespiti doğrultusunda talebi ve satın alınmasını sağlamak, dağıtım işlemlerini gerçekleştirmek, Mali Yıl Hesabını vermek.
Teknik Depo Servisi
Hastanemizde kullanılan cihaz, tesis ve yedek parçaları ile inşaat onarım-tamiratı için yapılan taleplerin depo stoklarından karşılanması, yoksa teminine yönelik ibarenin düşülerek imzalanması. Temin edilen depolanması ve gelecek talepler doğrultusunda çıkış yapılması, hesapların verilmesi.
Temizlik, Akaryakıt Özel Malzeme Servisi
Hastanemizin ihtiyacına göre Akaryakıt, Temizlik,gıda ve Özel malzeme giderlerin talebini yapıp satın alma kanalıyla temin edilen malzemelerin depolanması, dağıtımın yapılması, Mali yılı sonu Hesabın Saymanlığa ve Bakanlığımıza bildirmesi…