Teknik Servis
29 Eylül 2023

HASTANE MÜHENDİSLİĞİ 
Hastanemiz ek bina ve bağlı birimleri ile birlikte 110.831,00 m2 kapalı alana sahip, Türkiye’nin sağlık hizmetleri veren en büyük kuruluşlarının başında gelmektedir. Bu kadar büyük bir kapasitedeki sağlık tesisinde, Hastane Mühendisliğimizin faaliyetleri, ana hatları ile aşağıda belirtilmiştir;
1. Tesisin ve bağlı ünitelerin, kış sezonunda (gece-gündüz) ısıtılması, merkezi klima santralleri ve lokal klimalar ile iklimlendirilmesinin (ısıtma-soğutma) sağlanması,
2. Tesiste ve bağlı ünitelerde sürekli sıcak su bulundurulması ve sterilizasyon, çamaşırhane, mutfak vb. diğer destek ünitelerinde kullanılmak üzere, ısı merkezlerinde alçak ve yüksek basınçlı buhar üreterek bu merkezlere ulaştırılmasının sağlanması,
3. Tesiste ve bağlı ünitelerinde elektrik enerjisinin sürekli tüketime sunulması, elektrik kesintilerinde UPS (kesintisiz güç kaynağı) ve jeneratörler yardımı ile (Özelikle; Ameliyathaneler, Yoğun Bakım Üniteleri, Acil Servis, Görüntüleme Merkezi ve Laboratuvarlar) tesise 4-5 sn. içerisinde elektrik enerjisi sağlanması,
4. Tesiste ve bağlı ünitelerinde bulunan çeşitli kapasiteli dijital ve elektronik telefon, santrallerini tüm fonksiyonları ile çalışır vaziyette hizmete hazır tutulmasının sağlanması,
5. Tesisin ve bağlı ünitelerin sürekli medikal oksijen, azot, kuru hava (pozitif basınç) ve vakum sistemini çalışır vaziyette tutulmasının sağlanması,
6. Tesisin ve bağlı ünitelerinin alt yapısının (logar, kanalizasyon sisteminin) sağlıklı çalışmasının sağlanması, sıhhi tesisat sisteminin (temiz su, kirli su) çalışır vaziyette tutulması, her türlü bakım ve onarımının yapılması, sivil savunma uzmanlığı ile istişare içerisinde olarak, doğalgaz sistemi ile ilgili tüm tedbirlerin alınması ve doğalgazın laboratuvar ve servislerde kullanıma sunulmasının sağlanması,
7. Tesiste, merkezde bulunan 13 adet, Etlik Ek Binada bulunan 7 adet, Etlik Semt Polikliniğinde bulunan 1 adet ve Hasköy Semt Polikliniğinde bulunan 1 adet olmak üzere toplam 22 adet asansörün her an aralıksız hizmete hazır tutulması, meydana gelen arızaları anında giderilmesi ve zamanında periyodik bakımlarının yapılmasının sağlanması,
8. Tesiste ve bağlı ünitelerinde bulunan tüm tıbbi cihazların çalışır vaziyette bulunmasını sağlamak, arızalı cihazların imkanlar nispetinde bakım onarımlarının yapılması, buzdolabı, soğutucu, split klimalar ve morg üniteleri ile birlikte soğuk hava ünitelerinin hizmette tutulması ve bakım onarımının yapılmasının sağlanması,
9. Tesiste ve bağlı ünitelerin çamaşırhanesinde bulunan makina gruplarının (çamaşır yıkama, kurutma makineleri, silindir pres ütü v.b.) hizmette tutulması ve bakım onarımlarının yapılmasının sağlanması,
10. Tesiste ve bağlı ünitelerinde bulunan hizmet araçlarının bakım ve onarımlarının yapılmasının sağlanması,
11. Tesiste ve bağlı ünitelerinde bulunan metal-ahşap kapı, pencere, dolap ve masaların tamir edilmesi, kısmen yeni imalatların yapılması, cam, fayans, seramik onarımlarının yapılması, inşaat ile ilgili tamirat, tadilat ve boya-badana işlerinin yapılmasının sağlanması,
12. Tesisin ve bağlı ünitelerin bilgisayar ve otomasyon sistemlerinin çalışır vaziyette tutulması, bakım ve onarımlarının yapılması ve gerekli yerlere bilgisayar data hatlarının çekilmesinin sağlanması,
13. Tesiste ve bağlı ünitelerinde, servisimize gelen yazılı ve sözlü talepler doğrultusunda, sağlık tesislerimizi teknik yönden sürekli ve periyodik olarak tetkik ederek, gerekli görülen müdahalelerin yapılması ile gerekli tamir, tadilat ve onarımların yapılmasının sağlanması,
14. Tesiste ve bağlı ünitelerinde, çalışan personellerimizin kurs, seminer, moral – eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve meslekleri ile ilgili teknolojik gelişmelerin takibinin sağlanması,
15. Mesleki ve teknik konularda araştırma, geliştirme faaliyetleri ile keşif, teknik rapor, şartname v.b. dökümanların düzenlenmesinin sağlanması,
16. Tıbbi Cihaz ve Teknik konularında kompedan üyelik, kontrollük ve kabul işlemlerini yapılmasını sağlanması,
17. Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı ve tesis kalite konseyi ile devamlı istişarede bulunup, hizmette kalitenin arttırılması için çalışmalarda bulunarak, tesise yeni ünite ve sistemler ilave edilmesini sağlamak,
18. Tesisin ve bağlı ünitelerinin elektrik, su, doğalgaz tüketimlerini kontrol altında tutarak, elektrik faturalarının ödenmesinin ve ön ödemeli (kartlı) sayaçlarla kullanılan su ve doğalgaz alımının yapılmasının sağlanması,
19. Tesiste Teknik Servisi ilgilendiren onarım dosyalarının doğrudan temin usulü ile satınalınması, satınalma ve muayene komisyonlarının oluşturulması ve talebin gelmesinden ödeme safhasına kadar bütün işlemlerin teknik servis personeli tarafından takip edilip sonuçlandırılmasının sağlanmasıdır.

Yukarı belirtilen işlerle birlikte, Hastane Mühendisliği tarafından bir yıllık süre içerisinde ortalama, servislerden gelen kayıtlı 3000, kayıtsız yaklaşık 5000 civarında olmak üzere, toplam 8000 civarında arıza talebine müdahale edilmekte ve bunların % 90’ı Mühendislik imkanları ile çözüme kavuşturulmaktadır.

Hastane Mühendisi