Personel Özlük Servisi
01 Mart 2024


PERSONEL ÖZLÜK BİRİMİ

Personel Özlük Birimimiz ilgili Başhekim Yardımcısı ve İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak ilgili iş ve işlemleri  takip etmekte ve yürütmektedir.

Doktor özlük işlemleri (ayrılış, başlayış, görevlendirme, EKİP, MEDULA, AKDES ve PAGO girişleri ve takibi.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) işlemleri.

Doktor Çalışma Listeleri

E İmza yazışmaları

SBÜ Eğitim Görevliliği yazışmaları ve takibi.

Genel İdari Hizmet ve Yardımcı Hizmet Sınıfı personellerin özlük işlemleri (ayrılış, başlayış, görevlendirme, EKİP, PAGO girişleri ve takibi.

Tıbbi Sekreter ve Lisansiyer Sağlık Hizmetleri Sınıfı personellerin özlük işlemleri (ayrılış, başlayış, görevlendirme, EKİP ve PAGO girişleri ve takibi.

Nöbet listeleri ve liste değişiklikleri takibi.

Doktor ve diğer SHS personellerin çalışma listeleri takibi.

Hemşire, Ebe ve diğer SHS personellerin özlük işlemleri (ayrılış, başlayış, görevlendirme, EKİP ve PAGO girişleri ve takibi.

Personellerin izin işlemleri. (PAGO, EKİP, EKOBS sistemlerine işlenmesi)

Asistan Hekimlerin özlük işlemleri (ayrılış, başlayış, görevlendirme, EKİP, MEDULA, AKDES, EKİP,PAGO girişleri ve takibi.

Emeklilik işlemleri.

Eğitim Koordinatörlüğünün Asistan Hekimler ile ilgili yazışmaları

Ücretsiz izinler (Askerlik doğum sonrası,  hizmet yılı) işlemleri

Refakat, doğum öncesi ve sonrası izinleri.

Muayene ve Kontrol Komisyonları işlemleri.

Hastane Yöneticileri görev dağılımı yazışmaları.

İlgili makama belgelerin düzenlenmesi

Personel İstatistik işlemleri.

Mal Bildirim Beyannameleri gönderimi

Soyadı değişikliği işlemleri.

Çeşitli yazışmalar.

 

BİRİM ÇALIŞANLARI

. Mualla KARATAŞ - -(Sağlık Memuru / Tıbbi Sekreter) Birim Sorumlusu

. Gülşen KURU -  V.H.K.İ.

. Ahmet CIPLAK - V.H.K.İ.

. Hakan BACACI  - V.H.K.İ.

. Mehmet Salih ÇETER  - Sağlık Memuru (Laboratuvar)

. Gülay ÖZKARA  - Bilgisayar İşletmeni

. Gülkan YÜZER -  Sağlık Memuru (Tıbbi Sekreter)

. Bilge ORAK - Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)

 

EVRAK DAĞITIM

Cafer YILDIZ -  Hizmetli

Yücel ÇUKURGÖYNÜK -  Hizmetli

Engin AKÖZ -  Hizmetli

 

Bağlı Birimler

 

GELEN GİDEN EVRAK

Osman TÜRKER - V.H.K.İ. (DYS)

Dursune KANMAZ - Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)  (DYS)

İsa SİVRİ - V.H.K.İ. (Posta İşleri)

 

DİSİPLİN İŞLERİ

Mehmet DENİZ - Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) 

Cansu KARA  - Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) 

 

PERSONEL ARŞİV

Yalçın GÜVENÇ  - V.H.K.İ.

Kadir ÖZDEMİR - V.H.K.İ.