T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Otobüs Seferleri/ Seyahat İzin Kurulu Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2020

Otobüs Seferleri/ Seyahat İzin Kurulu


Ankara Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/03/2020 tarih ve 20336 sayılı yazısı. Ankara Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün Otobüs Seferleri/ Seyahat İzin Kurul kararları hakkındaki ilgi yazı ve Makam Onayı yazımız ekinde gönderilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Ufuk ESKİER
Müdür a. Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı 

otobus-seyehatları-izin-kurulu.pdf
Paylaş