MİSYON VE VİZYONUMUZ

VİZYON

Sağlıklı hayat tarzının benimsendiği ve herkesin sağlık hizmetine en kolay eriştiği, Uzmanlık eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda ulusal düzeyde liderliğe ulaşmak ve güvenilir sağlıklı yaşam ortağı olmak.

MİSYON

İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında uygun ve etkili çözümler sunarak,  etik ilkelerden ödün vermeden bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden; hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, uluslararası kalite standartlarında hizmet vermek.

TEMEL –İLKE VE DEĞERLER

 • Evrensellik
 • İnsan Odaklı
 • Tarafsız
 • Güvenilir
 • Etik Değerlere Bağlı
 • Hakkaniyet
 • Katılımcılık
 • Dayanışma
 • Kültürel Değerlere Saygılı
 • İş Ahlakı
 • Şeffaflık
 • Hesap Verebilirlik
 • Sürdürebilirlik
 • Kanıta Dayalı
 • Kalite Ve Verimlilik
 • Sağlıkta İnovasyon