DIŞKAPI HASTANESİ TANITIM

Hastanemizin Tarihçesi:

1954 yılında Dışkapı Baba Harman mevkii olarak bilinen otuz iki dönümlük arazi, Ankara belediyesinden kiralanmış, 1957 yılında temeli atılan hastane binası “300” yatak kapasitesi ile 25.06.1964 tarihinde dönemin T.C. Çalışma Bakanı Sayın Bülent Ecevit tarafından hizmete açılmıştır. Hastanemiz açıldığı günden itibaren çok yoğun bir taleple karşı karşıya kalmıştır. Bu talebe cevap vermek ve hizmet kalitesini yükseltmek adına zaman içinde yeni birimler eklenmiş, yatak kapasitesi arttırılmış, eğitim hastanesi konumuna gelen S.S.K Dışkapı Hastanesi hasta tedavisinin yanı sıra asistan yetiştiren, sağlık alanında çeşitli araştırmalara ev sahipliği yapan, Türkiye’nin en büyük hastanelerinden biri haline gelmiştir.

 

1996 yılında Dışkapı ‘da verilen poliklinik hizmetlerine dahil olarak, kendi arazisinde yapılan modern binasında altmış poliklinik odası ile hizmet kalitesini artırmıştır.

2005 tarihinde, Sosyal Sigortalar Kurumunun kaldırılıp tüm güvenlik kuruluşlarının tek bir çatı altında toplanması amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun kurulmasıyla, diğer S.S.K hastaneleri gibi Dışkapı Ankara Hastanesi de Sağlık Bakanlığı’na (T.C.S.B) devredilmiştir. Bu tarihten sonra hastane ismi T.C.S.B Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilmiştir. Hastane, bünyesine dâhil edilen çeşitli semt poliklinikleri ve yeni açılan kırk sekiz polikliniği ile daha da büyümüştür.

2023 Yılında 6 Şubat deprem felaketi sonrasında yapılan analiz çalışmalı neticesinde Hastanemiz hakkında yıkım kararı çıkmış olup, mevcut konumunda yeniden 600 yataklı hastane olarak hizmet vermek üzere binaların yıkımına başlanmıştır.

Bu süreçte Mevki Ek Binası yerleşkesi T.C.S.B Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ismi ile 1964’den beri tanıklık ettiği tarihi ve kaliteli, çağdaş, yenilikçi yeni vizyonu ile hizmet etmeye devam etmektedir.

 
 


MCM_1981-1710x1140.jpg