Adli Yazışma Birimi
29 Eylül 2023

Adli Yazışma Birimimiz ilgili Başhekim Yardımcısı bağlı olarak aşağıda belirtilen konularla  ilgili iş ve işlemleri  takip etmekte ve yürütmektedir.

Mahkemelerden Gelen yazılar

              * Emniyet Birimlerinden Gelen yazılar

              * Jandarmadan Gelen yazılar

               Yazı içerikleri;

 • Gelen yazıların içerik olarak tedavi belgeleri (hasta dosya istemleri)
 •  Kesin raporlar
 • Durum bildirir raporları
 • Psikiyatri raporları (405-408-32 mad. vb)
 • Radyoloji raporları
 • Kemik yaşı tespit raporu
 • Etanol raporu
 • Adli tıp kurumundan gelen kan örnek sonuçları
 • Eskiye dönük sağlık kurulu raporları
 • Hastanemizde adli vakalara ilişkin işlem ve bildirimler ilgili  kanun ve mevzuatlara göre yapılmaktadır.   Hastanemizde kolluk güçlerine verilen cevaplar CMK 332 -TCK 257 maddesine uygun olarak gönderilmektedir.

 • Ahmet AKMAN              ( VHKİ )
 • Hakan BACACI              (VHKİ )
 • ERDİNÇ ŞEN                  (VHKİ )

 

Tel: 0312 596 31 06