Hasta Kan Yönetimi (HKY) Spot Filmler
02 Mart 2022

Hasta Kan Yönetimi (HKY)

Hasta Kan Yönetimi (HKY), transfüzyona gereksinim duyan hastaların bakımını optimize etmek, alternatifleri göz önünde bulundurarak uygun olduğunda transfüzyon uygulama amacıyla geliştirilmiş kanıta dayalı multidisipliner bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. HKY uygun endikasyonlar ve transfüzyon eşikleri ile hastaların değerlendirilmesi, kan kaybını en aza indirgeme ve hastanın hemoglobinini mümkün olduğunca optimize etme dâhil olmak üzere, transfüzyon tedavisinde karar vermenin tüm yönlerini kapsar. HKY ilkelerinin uygulanması, sınırlı sayıdaki bağışçıdan elde edilen kanın, ona en çok ihtiyaç duyan hastalar için kullanılmasını sağlarken, transfüzyon ihtiyacını ve dolayısıyla sağlık masraflarını da azaltabilir. 

Daha detaylı bilgi için web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Spot Filmler: