Ankara Şehir Hastanesinde Genel Cerrahi Kliniği’mizin Tanıtımını Yaptık
09 Şubat 2022

gc-manset2.jpg

Ankara Şehir Hastanesi Cerrahi Hibrid Toplantıları’nın 5.
sine hastanemizin Genel Cerrahi Kliniği olarak katıldık. Toplantı açılış konuşmaları SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK, Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Birol BOSTANCI ve Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ahmet SUREL tarafından gerçekleştirildi.

Hastanemiz Genel Cerrahi Klinik Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. A.Oğuz HASDEMİR Dışkapı Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nin tarihini ve bugününü anlatan sunumunu yaptı.

GC2.jpg

Toplantının bilimsel ayağında ülkemizin “duayen cerrahlarından” Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selman SÖKMEN “Pelvis Anatomisi ve Pelvik Ekzenterasyon Ameliyat Teknikleri” konulu sunumunu gerçekleştirdi.