Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Sıfır Atık Belgesi” Aldı
02 Eylül 2021


Destek ve Hizmet Kalite Müdürlüğü -  Çevre Atık Yönetim Birimi koordinatörlüğünde, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığı ile tüm kaynakların korunması hedefine yönelik olarak hazırlanan Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri gereğince; Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sıfır atık yönetim sistemi kurulup uygulamaya geçirilerek, Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü onayı ile temel seviyede “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

Çevre kirliliğinin önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması ve ekonomiye katma değer sağlanması amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında; Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi   ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen belge, 5 yıl boyunca geçerli olacak.
Dünyamızın yaşanılır bir yer olarak kalması için geri dönüştürülebilir atıklar, evsel atıklardan ayrıştırılarak toplanıyor. İsrafı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak, atıkları geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Dışkapı Hastanesi, gerekli çalışmaları gerçekleştirerek Temel Seviyede Sıfır Atık Belgesi’ni aldı.

Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde geri dönüştürülebilir ambalaj, geri dönüşmeyen (evsel), tehlikeli ve tıbbi nitelikli atıklar hastane içerisinde yönetmeliğe uygun etiketli, renkli atık kaplarında ayrıştırılarak atığın niteliğine göre belirlenmiş atık toplama alanlarında biriktiriliyor.