Hastalık Yazışma Birimi
07 Ocak 2021

Hastalık Yazışma birimimiz, hastalarımızın hastanemizdeki işlem ve kayıtları ile ilgili  her konuda kurumlar ve şahıslarla karşılıklı yazışmaları ve bunlarla ilgili aşağıdaki iş ve işlemleri mevzuat  çerçevesinde yürütmektedir.

  

1) Hastalarımızla ilgili olarak Valilik, kaymakamlıklar, sosyal güvenlik kurum ve kuruluşları, üniversite hastaneleri, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü,  hastaneler ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları yapmak. Ayrıca dilekçe ile müracaat eden hukuk büroları ve vatandaşların dilekçelerine cevap vermek.

2) Bakanlığımız müfettişi, incelemeci veya muhakkikin talep ettiği dosya  muhteviyatı  ve HBYS kayıtlarında bulunan bilgi ve belgenin onaylı suretini hazırlamak, sunmak.

3) Bakanlığımızın talep ettiği ‘’tıbbi görüş’’ vb. yazılar hakkında ilgili kliniklerimizden  görüş alınarak Bakanlığımıza göndermek.

4) Ortopedi Kliniğimizin yapacağı ‘’femur tümör protez’’ vb ameliyatlar için Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden izin ve onay almak için (epikriz, radyoloji) belgelerini CD ortamında hazırlayıp  göndermek.

5) İlaç raporları, yatan hasta reçeteleri ve tıbbi malzeme raporlarının onay işlemlerinin takip etmek, hastanın herhangi bir mağduriyet yaşamasını önlemek için onay ve diğer eksik kalan işlemler hakkında ilgili Başhekim Yardımcılarımız ile irtibata geçmek ve sorunu gidermek.

6) Vefat eden hastaların hukuki temsilcileri veya vasilerinin dilekçe ekinde  müteveffanın ölüm raporu ile birlikte  talep ettikleri  bilgi ve belgeleri  yasal çerçeve  içerisinde  vermek.  

7) İş kazası ve trafik kazası sonucunda acil servisimize 112 ambülans ile getirilen hastaların kayıt türünde yapılan eksik ve hatalı girişlerin düzeltilmesi için dilekçe ekinde sunulan belgelere (iş kazası tutanağı) istinaden gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak.

8) Klinik ve polikliniklerde düzenlenen iş göremezlik raporlarında (İş kaza tarihinin hatalı girilmesi, adli vaka türünün hatalı girilmesi ve hastane kapattı gibi) oluşan hataları çözmek için hekimlerimize ve sekreterlerimize bilgi ve destek vermek, sorun çözülemiyorsa (iş veren kaynaklı onaylı raporlarda) sosyal güvenlik merkezleri ile Kısa Vadeli Sigorta Kolları Daire Başkanlığına yapılan yanlışın düzeltilmesi için yazılar yazmak.

9) İş kazası ve hastalıktan dolayı sosyal güvenlik merkezine müracaat eden hak sahiplerinin maluliyet işlemleri için  ilgili Kurumun talebine istinaden bilgi ve belge göndermek.

10) Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun gönderdiği maluliyet rapor teyidi işlemlerini yapmak.

11) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gönderilen reçete ve ilaç raporlarının Hastanemiz doktorlarının  bilgisi dahilinde düzenlenip düzenlenmediği, düzenlendi ise  hakkında belge ile birlikte ilgili hekim görüşünü  alıp göndermek.

12) Ayaktan hastaların taleplerine istinaden tahlil, tetkik ve radyoloji sonuçlarını fiziki olarak vermek.

 

ÇALIŞANLARIMIZ

Biri birim sorumlusu olmak üzere toplam beş personel hizmet vermektedir.

Kemal ULUTAŞ                 (Birim Sorumlusu)

Emel ARIKAN                    (VHKİ)

Kenan ZORLUOĞLU         (VHKİ)

Şaban SABUNCU              (HİZ)      

Öznur BEŞİROĞLU CAN  (İŞÇİ)