Sağlık çalışanlarının iş kıyafetleri
26 Ağustos 2020

Sağlık çalışanlarının sağlık tesisleri dışında kamuya açık alanlarda ( toplu taşıma, avm vb. ) forma ile dolaştıklarından bahis olunmaktadır. Bilindiği üzere Bilimsel Danışma Kurulu' nun 24.07.2020 tarihli Covid- 19 Pandemisinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberinin " 1.1.2.     Genel Önlemler " başlığı altında " Sağlık çalışanlarının iş kıyafetleri/üniformaları iş yerinde bırakılmalı ve günlük olarak değiştirilmelidir. " maddesi yer almaktadır. Bu bağlamda konuyla ilgili gerekli özenin gösterilmesi hususunda;
            Gereğini bilgilerinize rica ederim.


Doç. Dr. Ramazan KOCAASLAN
 Müdür a.
Sağlık Hizmetleri Başkanı