İşaret Dili Eğitim Protokolünün Uzatılması
10 Temmuz 2020

    İlgi kayıtlı yazıda; Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında  sağlık tesislerimizde çalışan personele yönelik "İşaret Dili Eğitimi" düzenlenmesine ilişkin İş Birliği Protokolünün 28 Haziran 2018 tarihli ve E. 12478595 sayılı yazı ile imzalanarak uygulanmaya başlandığı belirtilmiştir.  
            Bu kapsamda söz konusu protokol bitim tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl süre ile uzatılmış olup, sağlık tesislerinde işaret dili eğitim programının protokol çerçevesinde devamının sağlanması  hususunda;
       Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Uzm. Dr. Mustafa ALİMOĞULLARI
Müdür a.
Başkan Yardımcısı