DBB Doğrulama Bilgileri
10 Temmuz 2020

 İlgi tarihli ve sayılı ile Bilindiği üzere T.C. Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası Uygulaması, ‘Hekim’ ve ‘Eczacı’ olarak mezun olmuş kişilerin kendilerine ait diploma tescil bilgilerini görüntüleyebildiği bir uygulama olduğu bildirilmiştir.
    Bakanlığımızca yapılan güncellemeler neticesinde Doktor Bilgi Bankasında, kişilerin diploma tescil bilgilerini teyit etmek isteyen kurumlar ile paylaşabilmesi için “https://ckysweb.saglik.gov.tr/drbilgi” web adresinden ortak giriş portalı ile erişim sağlanan Doktor Bilgi Bankası uygulamasından ya da e-          Devlet üzerinde yer alan Doktor Bilgi Bankası uygulamasından alacağı doğrulama anahtarını ilgili kuruma ileterek gerçekleştirilebileceği uygulamaya geçilmiştir.
      Yazımız ekinde söz konusu işleyişi anlatan Doktor Bilgi Bankası Doğrulama Bilgileri Uygulaması Kullanım Kılavuzu mevcut olup, konuyla ilgili Kurumunuz personelinin bilgilendirilmesi hususunda ;
      Gereğini arz/rica ederim.
           
Osman BAHÇEKAPILI
Başkan a.
Destek Hizm. Başkan Yardımcısı 


Ek 1