Ülkemize Yurtdışından Kara, Hava, Deniz ve Demir Yolları ile Yapılacak Seyahatlerde Alınacak Önlemler Hk.
30 Haziran 2020

Çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni bir alt tipe bağlı Koronavirüs hastalığı (COVID-19) tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturmakta ve Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde hastalığın yayılmasına engel olmak amacıyla çeşitli korunma ve kontrol önlemleri alınmıştır.
İçişleri Bakanlığının 11.06.2020 tarih ve E.9288 sayılı genelgesi ile yurtdışından ülkemize gelecek vatandaşlarımızın ve yabancı ülke vatandaşlarının ülkemize girişleri ile ilgili hususlar yeniden düzenlenmiştir.
Bu kapsamda, hava, kara, demir ve deniz yolu ile yapılan seyahatler için  seyahat esnasında COVİD-19 hastalığı  korunma kontrol önlemleri ve ülkeye girişten sonra COVID-19 kapsamında uygulanan tüm süreçler hakkında bilgilendirme yapılacaktır.  

 Havayolu ile ilgili alınması gereken önlemler; 
Sivil havayolu şirketleri uçuşlar için COVID-19 pandemisine yönelik daha önce alınan koruma ve kontrol önlemlerini uygulamaya devam edecektir.  
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi” doğrultusunda yürütülecektir. 
Havalimanlarına gelen yolcuların ve diğer kişilerin COVİD-19 hastalığı için belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet almaları sağlanacaktır.
Uçuş sırasında yolculardan yolcu bilgi formunu tam olarak (kişi bilgileri, koltuk numarası, Türkiye içinde kalmakta olduğu adres, iletişim, semptom bilgileri) doldurması istenecek ve yolculara COVİD-19 bilgilendirme notu (Ek-1) verilecektir. Bu formlar ilgili İl Sağlık Müdürlüğü talep ettiğinde verilmek üzere  bir ay süresince saklanacaktır.

Uçak havaalanına indiğinde uçaktan hastalık belirtisi olan kişi olup olmadığına dair GEN-DEC formu alınır. 
Uçakta COVİD-19 hastalığında şüphelenilen yolcu olması durumunda uçak içi prosedürler işletilecektir.
Yolcuların uçaktan sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde uçağı terk etmesi ve terminale ulaşımı sağlandıktan sonra pasaport işlemlerinden önce gelen her yolcu için ateş taraması yapılacak ve ateş tespit edilen kişilere semptom sorgulaması yapılacaktır.
Havalimanında COVID-19 şüpheli yolcu tespit edilmesi halinde yolcu karantina/izolasyona alınarak Sağlık Müdürlüğü irtibat kişisine ve 112’ye hasta yolcu hakkında bilgi verilerek hastanın tetkiklerinin yapılması amacıyla hastaneye sevki sağlanacaktır.
Yolcunun COVID-19 tanısı alması durumunda, yolcu bilgi formlarından uçak temaslısı (Vakanın oturduğu koltuğun iki metre yarı çaplı daire içinde kalan koltuklar olup, iki ön sırası- iki arka sırası- iki yan koltuk ve kişi koridorda oturuyor ise arka ve ön çapraz koltukta oturan kişiler)  olan kişiler tespit edilerek kişilerin kimlik, iletişim ve adres bilgileri ilgili Sağlık Müdürlüğü’ne en kısa sürede bilgi verilecektir.
Yolculardan uçuş sonrası dönemde COVID-19 vakası olduğuna dair bilgi gelmesi durumunda yolcu bilgi formlarından uçak temaslısı olan kişiler tespit edilecektir. 
Uçak temaslısı olarak belirlenen kişiler 14 gün karantina/izolasyona alınarak yürürlükte olan karantina/izolasyon prosedürleri doğrultusunda işlemlerin yapılması sağlanacaktır.
COVİD-19 hastalığı yönünden herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği takdirde kişiler havaalanından belirlenen kurallar dahilinde ayrılacaktır.
Karayolu ile ilgili alınması gereken önlemler; 
Yolcular eğer toplu taşıtlar (otobüs, tren vb.) ile geçiş yapacaklar ise yolcu bilgi formu doldurulması sağlanacaktır.
Sınır geçiş noktalarında pasaport işlemlerinden önce gelen her yolcu için ateş taraması yapılacak ve yolcu bilgi formu toplanacaktır. Görevli personel tarafından yolcu bilgi formları teker teker kontrol edilerek semptom bildiren/ler   yolcu olması halinde yolcu karantina/izolasyona alınacak ve 112’ye yolcu hakkında bilgi verilerek kişinin tetkiklerinin yapılması amacıyla hastaneye sevki sağlanacaktır.
Yolcu bilgi formları; kişi bilgileri, koltuk numarası, Türkiye içinde kalmakta olduğu adres, iletişim, semptom bilgilerini içermelidir. Tren ise bu bilgilere ek olarak vagon numarası da yazılacaktır.
Bu formlar ilgili İl Sağlık Müdürlüğü kara hudut ekipleri tarafından toplu taşıma firması, sefer numarası, geldiği ülke ve aracın  plakası yazılmış şekilde bir ay süresince saklanacaktır.
COVİD-19 hastalığı yönünden herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği takdirde yolculara COVİD-19 bilgilendirme notu verilerek (Ek-1) ayrılmasına izin verilecektir.
Yolcunun test sonucunun pozitif çıkması halinde araç içi ve diğer temaslı kişileri (COVID-19 Rehberi temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon bölümüne uygun olarak)  belirlenerek gidecekleri ilin sağlık müdürlüğü’ne en kısa sürede bilgi verilecektir.
 Temaslı kişiler 14 gün karantinaya alınarak yürürlükte olan karantina prosedürleri doğrultusunda işlemlerin yapılması sağlanacak ve aracın gideceği yere ait yol güzergahı dışına çıkmaması konusunda uyarılacaktır.
Araç ve kişilerin kontrolü esnasında personelin kişisel koruyucu ekipman kullanımı yolcuların sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri ve yolcuların maske kullanımı konusunda azami dikkat sağlanacak, maskesiz terminal binasına girişlere izin verilmeyecektir.
Özel araçları ile gelen yolculara, COVİD-19 bilgilendirme notu verilecektir. (Ek-1)

Denizyolu ile ilgili alınması gereken önlemler;
Denizyolu ile seyahatler için, limanlarda yolculardan yolcu bilgi formunu tam olarak (kişi bilgileri, Türkiye içinde kalmakta olduğu adres, iletişim, semptom bilgileri) doldurması istenecek ve yolculara COVİD-19 bilgilendirme notu (Ek-1) verilecektir. Bu formlar ilgili İl Sağlık Müdürlüğü talep ettiğinde verilmek üzere bir ay süresince saklanacaktır.
Denizyolu ile gelenlerden yat turizmi ile gelenler yanaştıkları yerde emniyet kontrolü sırasında yolcu bilgi formunu tam olarak (kişi bilgileri, Türkiye içinde kalmakta olduğu adres, iletişim, semptom bilgileri) doldurması istenecek ve yolculara COVİD-19 bilgilendirme notu (Ek-1) verilecektir. Bu formlar ilgili İl Sağlık Müdürlüğü talep ettiğinde verilmek üzere  bir ay süresince saklanır.
Limanlarına gelen yolcuların ve diğer kişilerin COVİD-19 hastalığı için belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet almaları sağlanacaktır.
Kaptandan denizyolu taşıtında hastalık belirtisi olan kişi olup olmadığına dair deklerasyon alınır. 
Denizyolu taşıtında COVİD-19 hastalığından şüphelenilen yolcu olması durumunda taşıt içi prosedürler işletilecektir.
Limanda COVID-19 şüpheli yolcu tespit edilmesi halinde yolcu karantina/izolasyona alınarak Sağlık Müdürlüğü irtibat kişisine ve 112’ye hasta yolcu hakkında bilgi verilerek hastanın tetkiklerinin yapılması amacıyla hastaneye sevki sağlanacaktır.
Yolcunun COVID-19 tanısı alması durumunda, yolcu bilgi formlarından temaslısı  olan kişiler tespit edilerek kişilerin kimlik, iletişim ve adres bilgileri ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne en kısa sürede  verilecektir.
Yolculardan yolculuk sonrası dönemde COVID-19 vakası olduğuna dair bilgi gelmesi durumunda yolcu bilgi formlarından vakanın temaslısı olan kişiler tespit edilecektir. 
Vakanın temaslısı olarak belirlenen kişiler 14 gün karantina/izolasyona alınarak yürürlükte olan karantina/izolasyon prosedürleri doğrultusunda işlemlerin yapılması sağlanacaktır.
COVİD-19 hastalığı yönünden herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği takdirde kişiler limandan belirlenen kurallar dahilinde ayrılacaktır.
     Gereğini bilgilerinize rica ederim.Prof. Dr. Mehmet GÜLÜM
Vali a.
İl Sağlık Müdürü