Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
26 Haziran 2020

 Ankara Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 18/06/2020 tarihli ve 13688855-000    E.32022 sayılı yazısı.

01/07/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 10/06/2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı, söz konusu yönetmelik hakkındaki kılavuz ve eğitim videolarına www.resmiyazisma.gov.tr adresinden ulaşılabileceği ilgi yazı ile bildirilmiştir.
İlgili yönetmelik yazımız ekinde gönderilmiş olup, tüm personele duyurulması ve hükümlerine hassasiyetle dikkat edilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.Prof. Dr. Mehmet GÜLÜM
İl Sağlık Müdürü

Ek için tıklayınız