2020 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değişikliği (Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personel)
23 Haziran 2020

             Artvin İl Sağlık Müdürlüğünün 19/06/2020 tarihli ve 1800 sayılı yazısı. 

           Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin 2020 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değişikliği Dönemi hakkında Artvin İl Sağlık Müdürlüğünden alınan 19/06/2020 tarih ve 1800 sayılı yazısı yazımız ekinde gönderilmiş olup; bu kapsamda yer alan tüm personele duyurulması hususunda;
    Bilgilerinizi ve gereğini arz/ rica ederim.

www.artvinism.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.


Sedat ŞAHİN
Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı