2020 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi SHS Dışı Personelin İller Arası Atama Dönemi
12 Haziran 2020

Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin 2020 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değişikliği Dönemi hakkında Manisa İl Sağlık Müdürlüğünden alınan 10/06/2020 tarih ve 3820 sayılı yazısı yazımız ekinde gönderilmiş olup; bu kapsamda yer alan tüm personele duyurulması hususunda;
 Bilgilerinizi ve gereğini arz/ rica ederim.


Ufuk ESKİER
Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı V.


Sağlık Bakanlığı Sağlık  Hizmetleri ve  Yardımcı Sağlık Hizmetleri  Sınıfı  Harici Personelin Atama ve Yer  Değişikliği Usul ve Esaslarına  Dair Yönergenin 7.Maddesine istinaden,  2020 Yılı  İller  Arası  Haziran-Temmuz  Dönem  Tayini   için   İlimize  ait   münhal kadrolar ve ilan metni yazımız ekinde sunulmuş olup, ayrıca (http:www.manisa.saglik.gov.tr )  internet  adresimizde  ilan  edilmiştir.