2020 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değiştirme Kurası
12 Haziran 2020

ağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin 2020 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değişikliği Dönemi hakkında Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünden alınan 10/06/2020 tarih ve 1929 sayılı yazısı yazımız ekinde gönderilmiş olup; bu kapsamda yer alan tüm personele duyurulması hususunda;
           Bilgilerinizi ve gereğini arz/ rica ederim.


Ufuk ESKİER
Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı V.


Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge çerçevesinde; İl Sağlık Müdürlükleri ile bağlı sağlık tesislerinde Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Din Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmet Sınıfı ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamında görev yapan personele yönelik 10/06/2020-10/07/2020 tarihleri arasında "2020 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değiştirme Kurası" ilan edilmiş olup; ilan metni, münhal yerler listesi ile atama ve nakil talep formu yazımız ekinde gönderilmiş ayrıca Müdürlüğümüzün internet adresinden (www.yozgatism.saglik.gov.tr) duyurulmuştur.