2020 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değişikliği (Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personel)
12 Haziran 2020

Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin 2020 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değişikliği Dönemi hakkında Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden alınan 10/06/2020 tarih ve 3239 sayılı yazısı yazımız ekinde gönderilmiş olup; bu kapsamda yer alan tüm personele duyurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/ rica ederim.


e-imzalıdır.
Ufuk ESKİER
Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı V.


Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesinin 7. maddesinde belirtilen kriterler çerçevesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (a) bendine  göre istihdam  edilen, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı personelden ilimiz emrine naklen atanma talebinde bulunmak isteyenler 12/06/2020- 30/06/2020 tarihleri arasında resmi web sitemizde (https://eskisehirism.saglik.gov.tr/) yayımlanan  münhal kadrolara ilan metninde belirtilen şartlar çerçevesinde Müdürlüğümüze başvurabilecektir.