Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemi Duyurusu
29 Mayıs 2020


Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün; Uzmanlık Eğitim Takip
Sistemi programına https://uets.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabileceği, bu tarihten itibaren
uzmanlık eğitimi ile ilgili tüm iş ve işlemlerin UETS programı üzerinden yürütüleceği, program
üzerinden yapılmayan tüm talep ve işlemlerin kabul edilmeyeceği, işlem ile ilgili her türlü talep,
öneri ve istekler için https://yazilimdestek.saglik.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapılabileceği,
uzmanlık eğitimi veren tüm kurum ve programlarda yer alan eğitici, yönetici, idari personel ve
uzmanlık öğrencilerinin sisteme giriş yaparak bilgilerini tanımlaması gerektiği Ek'te yer alan ilgi
yazısı ile bildirilmiştir.

Uzmanlık Eğitimi Tak_Ek_2038f070-764e-46d5-be37-1c4fba55f853.pdf
Uzmanlık Eğitimi Tak_Ustyazi_bd44b5f6-6485-4fbb-9edf-525357feaa38.pdf
Uzmanlık Eğitimi Tak_Ek_62e8550a-b25c-4152-8099-996bdf5a59df.pdf
Uzmanlık Eğitimi Dökümanları