Personel Ayrılış İşlemleri
21 Mayıs 2020

Personel ayrılış işlemleri hakkında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.05.2020 tarihli ve 1424 sayılı yazısı ilişikte gönderilmiştir. Konunun ilgili tüm personele duyurulmasını, kurumunuzca söz konusu yazının içeriğine göre hareket edilerek sunulan sağlık hizmetinde aksamaya meydan verilmemesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini arz / rica ederim.

Dr.Adem KUCUR
İl Sağlık Müdürü a. Personel Hizmetleri Başkanı

ayrılış işlemleri.pdf