Yaz Dönemi Kılık Kıyafet Uygulaması
13 Mayıs 2020

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin, 26.05.2007 tarih ve 2007/14 nolu Genelge de göz önünde bulundurularak; 15 Mayıs-15 Eylül 2020 tarihleri arasında yaz kıyafetleri ile çalışmalarının uygun görüldüğüne dair Ankara Valiliğinin yazısı ekte gönderilmiştir. Bilgi ve gereğini rica ederim.Adem KUCUR
İl Sağlık Müdürü a. Personel Hizmetleri Başkanı

Ek