COVİD-19 Uzaktan Eğitim Hk.
30 Nisan 2020

Bilindiği üzere, Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan Coronavirus (COVID-19) hastalığına yönelik dünyadaki gelişmeler takip edilmektedir.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Tüm Başkanlıklarımız, Tüm Kamu Hastaneleri, Tüm İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Entegre Hastane personellerimize COVİD-19 Bulaş etkeni hakkında farkındalığı artırmak, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzce son gelişmeler ışığında, Bilim Kurulu, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün katkılarıyla hazırlanan “COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Rehberi”; COVID-19, etkeni, bulaşma yolları, vaka tanımları ve tanı yöntemleri hakkında bilgi vermek, COVID-19 vakası veya temaslısı ile karşılaşıldığında izlenmesi gereken strateji ve uygulama şekilleri hakkında yol göstermek amacıyla hazırlanan uzaktan eğitim Ankara İl Sağlık Müdürlüğü uzaktan eğitim sistemi akademi.asm.gov.tr platformundan verilecektir. Tüm personelimizin ÇKYS'de kayıtlı olan cep telefonuna sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir. Cep telefonu numaraları ÇKYS'de kayıtlı olmayan personellerimizin cep telefonu numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. Tüm personelimizin eğitime girmesi ve bu yazının tüm personele tebliğ edilmesi hususunda; Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Prof. Dr. Mehmet GÜLÜM İl Sağlık Müdürü