COVID-19 Hastalarında Tedavi Yaklaşımları ve Bilimsel Araştırmalar Hakkında Genelge
24 Nisan 2020

''COVID-19 tanısında kullanılan ilaçlar, bilim kurulu tavsiyeleri ile hazırlanıp Bakanlığımızca yayımlanan rehberin kullanımı, yürütülmekte olan ve planlanan klinik araştırmalar ile ilaç dışı tedavi yöntemleriyle ilgili araştırmalara ilişkin " COVID-19 Hastalarında Tedavi Yaklaşımları ve Bilimsel Araştırmalar " konulu " Genelge 2020/2 " Kurum web sayfasında yayımlanmıştır.'' hususları bildirilmiş olup, yazımız ekinde gönderilen ilgi yazı ve 2020/2 Sayılı Genelge'nin İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından kendi ilçe sınırlarındaki tüm sağlık kuruluşlarına ( aile hekimleri, diş hekimleri , eczaneler, özel hastaneler,belediye hastaneleri, vakıf hastaneleri , tıp merkezleri ve diyaliz merkezleri) duyurusunun yapılması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Uzm. Dr. Oğuz SARIYILDIZ
Müdür a. İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı V. 


Genelge için tıklayınız