e- Nabız REÇETEM Sistemi
15 Nisan 2020

Bakanlığımızın ilgi kayıtlı yazısında; Tüm sağlık hizmeti sunucularında, COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında veri bütünlüğünün sağlanabilmesi, tedavi protokollerine yön verecek uygun bir veri havuzunun oluşturulabilmesi ve ilaç kullanım bilgilerinin tek bir sisteme girilmesi amacıyla, e-Nabız REÇETEM Sistemi geliştirilmiş olup, bu sistemin Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) ile tam entegre olarak çalıştığı belirtilmiştir. Bu kapsamda; bağlı sağlık tesislerimizde görev yapan tüm hekimlerin, COVID-19 tedavisi gören yatan hasta ilaç istemlerini ve ayaktan hasta reçetelerini, e-Nabız REÇETEM (recetem.enabiz.gov.tr) sistemi üzerinden giriş yapmaları gerekmektedir. Sistem kullanımı hakkında bilgi http://recetem.titck.gov.tr/ bağlantı adresinde yer almakta olup, ayrıca sistemle ilgili soru ve sorunlar için TİTCK İletişim Merkezi (444 46 80) hizmet vermektedir. Konu ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda; Gereğini bilgilerinize önemle arz/rica ederim.

Osman BAHÇEKAPILI
Başkan a.
Destek Hizm. Başkan Yardımcısı