Kronik Hastalıklarda Reçetesiz İlaç Temini
02 Nisan 2020

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu' nun 26/03/2020 tarihli ve E.76375 sayılı yazısı. İlgi kayıtlı yazı ile, Koronavirüs hastalığı (COVID-19) sebebiyle Bakanlığımız tarafından gerekli tedbirlerin alındığı ve kronik hastalığı olan hastaların kullandıkları ilaçlara erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla; kırmızı, yeşil ve normal reçete ile verilmesi gereken, izlemeye tâbi ilaçlar ile mor ve turuncu reçeteli ilaçlar da dâhil olmak üzere geçici tedbirlerin alındığı bildirilmektedir. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve ilgili tüm kesimlere etkin biçimde bilgilendirmenin yapılması, ayrıca ilçe sağlık müdürlükleri tarafından kendi ilçe sınırlarındaki tüm özel ve kamu sağlık hizmet sunucularına (serbest hekim, eczaneler, özel hastaneler, tıp merkezleri ve diyaliz merkezleri) gerekli duyurunun yapılması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica/arz ederim.

Dr.Öğr. Üyesi Ü.Murat PARPUCU
Müdür a. İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı