COVİD19 Pandemi Hazırlıkları
30 Mart 2020

Küresel olarak ülkemizide içine alan COVİD19 pandemisi ile ilgili olarak  kurumumuzda yürütülen çalışmalarda Bakanlığımız Halk sağlığı Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve gerektiğinde ulusal-uluslararası literatür esas alınarak güncellenen COVİD19 Rehberi esas alınmaktadır. Bu kapsamda;
Kişisel koruyucu ekipmanların ne zaman, nasıl ve hangi ekipmanın kim tarafından kullanılacağı ilgili rehber ile Yataklı Tedavi Kurumları, Ayaktan Tedavi Kurumları ve Hastanın Taşınması Sırasında olacak şekilde tanımlanmıştır. Kurumsal planlamanın ekte tarafınıza sunulan dökümanlar esas alınarak yapılması gerekmektedir. Ayrıca konuya ek olarak ülkemiz verileri esas alınarak hasta ile teması olan tüm personelin cerrahi maske takmasının sağlanması ve el hijyenine özen gösterilmesi hususnda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 


Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Enfeksiyon Kontrol Komitesi BaşkanıKişisel koruyucu ekipmanların ne zaman, nasıl ve hangi ekipmanın kim tarafından kullanılacağı ilgili rehber