Kişisel Sağlık Verileri
24 Mart 2020

Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde ve iç hukukumuzdaki mevzuatta kişisel sağlık verilerinin korunmasına ve hastaların mahremiyetine riayet edilmesine dair muhtelif düzenlemelerin yer aldığı bilinmekte olup, hastalara ait bilgilerin ve kişisel sağlık verilerinin hukuka aykırı olarak yayılmaması ve ifşa edilmemesi için azami hassasiyet gösterilmesi, aksi halde ilgililerin hukukî ve cezaî sorumluluklarının doğacağı hususundaki ilgi yazı ilişikte gönderilmiştir.
 Tüm personelin bilgilendirilmesini önemle rica ederim.Prof. Dr. Mehmet GÜLÜM
İl Sağlık Müdürü