Kişisel Koruyucuların Temini ve Kullanımı Duyurusu
23 Mart 2020

KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME DAĞITIM VE KULLANIM KURALLARI

Kişisel koruyucu malzemelerin dağıtımında ve kullanımında sorun yaşanmaması için aşağıdaki hususlara azami dikkat gösterilecektir.

-Kişisel koruyucu kullanımı Bakanlığımızın yayınladığı ekteki rehbere uygun yapılacaktır.
-Gerekli durumlarda kullanımda azami hassasiyet gösterilirken gereksiz kullanımdan ve israftan kaçınılacaktır.
-Kliniklerin ve tıbbi hizmet verilen birimlerin ihtiyaç ve talepleri sadece ilgili klinik/birimin sorumlu hekim ve hemşiresi/teknisyeni aracılığı ile sorumlu hemşire/teknisyen tarafından aşağıdaki tabloda belirlenen personele bildirilecektir. -Bunun dışında bildirim ve talepte bulunulmayacaktır. -Yaşanacak aksaklıklar yine sorumlular aracılığı ile ilgili birim yöneticisine bildirilecektir.
-İdari birimlerde çalışan personelin ilgili rehbere uygun olmak ve gerekli olmak koşulu ile ihtiyaçları ilgili birim sorumlularına ve bunlar tarafından ilgili yönetici aracılığı ile iletilecektir.
-Tüm talepler günlük olarak ilgili komite tarafından değerlendirilip dağıtım yapılacaktır.

COVID 19 Komisyonu_Ustyazi
KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME DAĞITIM TABLOSU
Koronavirüs Hastalığı İçin Kişisel Koruyucu Ekipmanların Doğru Kullanımı 2019 (COVID-19)