Personel İzinleri Hk.
20 Mart 2020

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 13/03/2020 tarih ve 912 sayılı Genelge yazımız ekinde gönderilmiştir.
Genelgede belirtilen izinler dışında herhangi bir izin cihetine gidilmemesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 
       Prof. Dr. Mehmet GÜLÜM
       İl Sağlık Müdürü

personel-izinleri.pdf