Tüm Sağlık Tesislerinde E-Reçete Uygulamasına Geçiş
16 Mart 2020

İlgi  : a)Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 07/02/2020 tarihli ve E.34867 sayılı yazısı.
           b) 13/02/2020 tarihli ve 75439119-549-731 sayılı yazımız.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun "Tüm Sağlık Tesislerinde E-Reçete Uygulamasına Geçiş" konulu ilgi (a)  yazısına istinaden, E-Reçete Sistemi' nin ülke çapında yaygınlaştırılması kapsamında tüm sağlık tesislerinin (özel ve kamu dahil) 14.02.2020 Cuma günü itibariyle E-Reçete uygulamasına dâhil edileceği ve konunun tüm sağlık tesislerine iletilmesi gereği ilgi (b) yazımız ile tarafınıza bildirilmiştir.
İlimiz tüm sağlık tesislerinin (özel ve kamu dahil) görevli  hekimler sisteme dahil olup, öncelikle elektronik imzası olmayan hekimlerin elektronik imza almaları gerekmektedir. Akabinde recetem.enabiz.gov.tr adresinden elektronik imza şifresi ile sisteme giriş yaparak E-Reçete oluşturabileceklerdir. 
Konu ile ilgili recetem.enabiz.gov.tr adresinde klavuzlar ve yardım videoları yer almakta olup, E-Reçete sisteminde tesis ve hekim kaydı ile ilgili sorun yaşanması halinde ise Müdürlüğümüz ile iletişime geçilebileceği hakkında İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından  kendi  ilçe sınırlarındaki sağlık kuruluşlarına (eczaneler, özel hastaneler, tıp merkezleri  ve diyaliz merkezleri) gerekli duyurunun yapılması hususunda;        
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim. 

Dr.Öğr. Üyesi Ü.Murat PARPUCU
Müdür a.
İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı