Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 06/03/2020 tarihli ve E.59646 sayılı yazısı ( WellmanTablet )
11 Mart 2020

İlgi kayıtlı yazı ile, Nobel Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. nin ara ürün belgesine sahip olduğu Wellman Tablet adlı müstahzarın 196033 (SKT:12/2019) parti numaralısına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ilgili komisyonları tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliğine göre 2. sınıf C seviyesinde (toptan satış, depo vesaire seviyesi) geri çekme işlemi uygulandığı bildirilmektedir. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve ilgili tüm kesimlere etkin biçimde bilgilendirmenin yapılması, ayrıca ilçe sağlık müdürlükleri tarafından kendi ilçe sınırlarındaki sağlık kuruluşlarına (eczaneler, özel hastaneler, tıp merkezleri ve diyaliz merkezleri) gerekli duyurunun yapılması hususunda;

Dr.Öğr.Üyesi
Ü. Murat PARPUCU
Müdür a. İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı