Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi
06 Mart 2020

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ne ilişkin resmi yazısı ile duyuru metni ve broşür örneği ekte gönderilmekte olup tüm personelin bilgilendirilmesi hususunda;
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.


Ufuk ESKİER
Müdür a.
Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı


Broşür için tıklayınız.