3.Hemovijilans Sempozyumu
03 Mart 2020

İlgi : Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hast. 6/02/2020 tarihli ve
         20033663-799-6 sayılı yazı.
         
      Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 05 Mart 2020 tarihinde saat 09.00' da Korkut Akoğuz Konferans Salonu' nda III. Hemovijilans Sempozyumu düzenleneceğine dair ilgi kayıtlı yazı ekte gönderilmiştir.
     Söz konusu Sempozyumun ilgili personellere duyurulması, katılımlarının sağlanması hususunda;
         Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.


   
          Uzm.Dr.Murat ÇAĞLAYAN
  Müdür a.      Sağlık Hizmetleri Başkan V.