Serviks Kanseri Farkındalık Paneli
21 Şubat 2020

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından
Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesislerine yönelik olarak 27 Şubat 2020 tarihinde “Serviks Kanseri Farkındalık Paneli”nin düzenleneceği belirtilmiş olup, 14.02.2020 tarihli ve 90739940-799-440 sayılı Makam Oluru alınan sempozyumun ilgili personele duyurularak katılımın sağlanması hususunda;
   Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


 Uzm. Dr. Mustafa ALİMOĞULLARI
            Müdür a.
  Başkan Yardımcısı

Panel Programı