Yeni Koronavirüs (Coronavirus 2019-nCoV) Salgını
05 Şubat 2020

Çin’in Wuhan şehrindeAralık 2019 başında yeni bir koronavirüs (coronavirus 2019-nCoV)’ün neden olduğu solunum yolu enfeksiyonu olguları bildirilmiştir.  Bu virüs ile ilişkili enfeksiyonların bir salgın halini aldığı görülmektedir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kontrol önlemlerinde uyarı düzeyini 3’e yükseltmiştir.

Çin dışındaki ülkelerden (Tayland, Japonya, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri)de 2019-nCoV enfeksiyon olguları bildirilmeye başlanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve benzeri uluslararası kuruluşlar tarafından global yayılımın olası olduğuna dair uyarılar yapılmaktadır.

Çin’de tespit edilen 2019-nCoV, insanda ilk kez tanımlanan yeni bir koronavirüstür. İnsanda yeni bir virüs ile ilk kez ortaya çıkan salgınlartoplum sağlığı yönünden kritik önem taşımaktadır; bunun sebepleri virüsle ilgili bilgilerin yetersiz olması; insanlar arası yayılım yolları, ortaya çıkan enfeksiyonların şiddeti ve tedavi olanakları ile ilgili bilgilerin kısıtlı olmasıdır.

Söz konusu 2019-nCoV enfeksiyonlarının insandan insana bulaştığı doğrulanmıştır.

Dünya genelinde bugüne kadar doğrulanmış olgu sayısı toplam 4.593’dür.

Raporlanan 4.593 olgudan 4.537’si Çin’den bildirilmiştir; bunların 976’sında ciddi hastalık ve 106’sında ölüm meydana gelmiştir. (28.01.2020 WHO verileri).

Sağlık Bakanlığı koronavirüs konusunda Türkiye’nin gerekli önlemleri aldığını belirten bir açıklama yapmıştır.

Kuluçka süresi 2-10 gün olup takiben yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı ile kendini göstermektedir. Enfeksiyonun özel bir tedavisi veya koruyucu aşısı olmayıp hastalarda destekleyici bakım uygulanmaktadır.

Virüsün tanısı, virüse ait genetik materyali klinik örnekte tespit edebilen moleküler mikrobiyolojik yöntemlerle mümkündür. Ülkemiz, önceki salgınlarda (MERS, SARS vb) kazanılan deneyimler ve laboratuvarlarımızın donanımı ile tanı için etkin kapasiteye sahiptir. Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi şüpheli olgularda klinik örneklerin değerlendirmesini yapma ve tanı koyma açısından hazırlıklıdır. Klinik şüpheli vakalara ait solunum sistemi örneklerinin, hekimlerimiz tarafından epidemiyolojik bilgi ile birlikte gönderilmesi enfeksiyonun erken tanısı ve kontrol altına alınması açısından büyük öneme sahiptir.

Son 10 gün içinde salgının kaynaklandığı/görüldüğü ülkelere seyahat ettiyseniz veya bu ülkelere seyahat öyküsü olan bir hastayla karşılaşma öykünüz varsa, ateş, öksürük ve nefes almada zorluk gibi yakınmalarınız varsa erken tıbbi yardım almak üzere en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız önerilir.

Korunma önlemleri:

  • Su ve sabunla ellerin sık sık yıkanması (öksürdükten, hapşırdıktan sonra, yemeklerden önce tuvaletten çıkınca vb.)
  • Öksürürken ve hapşırırken ağız ve burunun tercihen mendil ile veya kol yeni ile kapatılması
  • Ağır hasta görünen kişilerden, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulması

Mikrobiyoloji Laboratuvarı İdari ve Eğitim Sorumlusu

Doç.Dr. Ü.Gül Erdem