Sağlık Verilerine Erişim Hk.
28 Ocak 2020

 Bakanlığımız Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün 26/12/2019 tarihli ve 75730711-719-357 sayılı yazısı. 

Bakanlığımızın ilgi tarihli ve sayılı yazısı ile sağlık personelinin, vatandaşların sağlık verilerine erişimi hususunda ek bilgilendirilmesi amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sağlığa ilişkin kişisel verilerin hangi durumlarda işlenebileceği, sağlık persoeneli tarafından e-nabız hesabı bulunan veya bulunmayan kişilerin sağlık verilerine hangi durumlarda erişim sağlanabileceği hususunda maddelere yer verilmiştir.
Bu kapsamda; Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin uygulamasına yönelik ilgi kayıtlı yazıda belirtilen hükümler çerçevesinde hareket edilmesi,  konuya ilişkin her türlü sorun ve geri bildirimin değerlendirilmesi için kisiselveri@saglik.gov.tr adresine eposta gönderilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.
 

Osman BAHÇEKAPILI
Başkan a.
Destek Hizm. Başkan Yardımcısı

Ek Sağlık Verilerine Erişim