2020 Yılı Döner Sermaye Komisyonu Üye Seçimi
16 Ocak 2020


DUYURU

Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergenin, Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili başlıklı “6. Maddesi” gereğince, seçimle belirlenmesi gerekir; buna istinaden ekte bildirilen hizmet gruplarına ait üyeler, 05-06 Şubat 2020 tarihlerinde, 14:00-15:30 saatleri arasında kendi aralarında yapacakları seçimle 1 asil 1 yedek üye olarak belirlenecektir.
Aday olmak isteyen personelin seçimden bir gün önce 04/02/2020 tarihi mesai bitimine kadar adaylığını 1 asil 1 yedek olarak personel servisine bildirmesi gerekmektedir.Seçim günü yapılan adaylık başvuruları kabul edilmeyecektir. ( Vekaleten oy kullanılmayacaktır.)
Komisyonun seçilmiş üyeleri bir yıl süre ile görev yapacaklardır.
Gereğini rica ederim.


Prof Dr. Selim Selçuk ÇOMOĞLU
Başhekim1.Grup Seçimler 05/02/2020  Tarihinde Yapılacaktır.

 

 

Bir Sağlık Lisansiyerleri Temsilcisi : ( Psikolog- Diyetisyen- Fizyoterapist-Sosyal Hizmet Uzmanı- Biyolog ve 4 yıllık Laborant- Eczacılar v.b.)

Merkez yemekhane

14:00- 15:30

Bir Sağlık Hizmetleri Sınıfı Temsilcisi:

( Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, 2 yıllık Laborant v.b.)

Merkez Yemekhane 14:00-15:30

Bir Teknik Hizmetler Temsilcisi

Merkez Yemekhane

14:00-15:30

Bir Yardımcı Hizmetler Sınıfı Temsilcisi

Merkez Yemekhane

14:00-15:30

Bir Genel İdari Hizmetler sınıfı Temsilcisi

Merkez Yemekhane

14:00-15:30

Bir Asistan Hekimler Temsilcisi

Merkez Yemekhane

14:00-15:30

 

 

 

 

 

2. Grup Seçimler  06/02/2020  Tarihinde Yapılacaktır.

Bir Dahili Klinikler Temsilcisi: (Uzman Hekimler, Eğitim Görevlileri ve Eğitim/İdari Sorumluları)

Merkez yemekhane

14:00- 15:30

Bir Cerrahi Klinikler Temsilcisi: (Uzman Hekimler, Eğitim Sorumluları ve Eğitim/İdari Sorumluları)

Merkez Yemekhane 14:00-15:30

Bir Diş Tabipleri Temsilcisi

Merkez Yemekhane

14:00-15:30

Bir Pratisyen Hekimler Temsilcisi

Merkez Yemekhane

14:00-15:30

Laboratuvar Birimleri Temsilcisi: (Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Genetik Hast.Tanı Merkezi Uzman Hekimleri, Eğitim Görevlileri ve Eğitim/İdari Sorumluları)

Merkez Yemekhane

14:00-15:30

Radyoloji Birimleri Temsilcisi: (Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi Uzman Hekimleri)

Merkez Yemekhane

14:00-15:30