Kızamık Eliminasyon
31 Aralık 2019

21001706-131.10.02-1348 sayılı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Dairesi Başkanlığı yazısı.

                Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi’ndeki çeşitli ülkelerde 2005 yılından itibaren yaşanan salgınlar nedeniyle ülkemizde Haziran 2012 tarihinden bu yana, yurtdışından importe ve importe vakalarla ilişkili vakalar görülmektedir. Avrupa Bölgesi’ndeki vakaların çoğu Batı Avrupa ülkeleri tarafından bildirilmektedir. Bölgede, 2009 yılında 7.499 olarak bildirilen kızamık vaka sayısı bir yıl içinde 4 kattan fazla artarak 2010 yılında 30.625, 2017 yılında 23.927,  2018 yılında ise rekor düzeyde artarak 82.596 vakaya yükselmiştir.
    2019 yılının ilk 10 ayında, tüm dünyada, kızamık vaka sayısının hızla artmakta olduğu izlenmektedir. Dünyada, 440.263, Avrupa bölgesinde ise 98.717 kızamık vakası bildirilmiştir. 2019 yılının ilk 10 ayı itibarıyla, bölge ülkeleri arasında en yüksek yıllık insidans hızına sahip ülkeler ve vaka sayıları şunlardır: Ukrayna (56.802 vaka), Gürcistan (3.904 vaka), Kazakistan (10.126 vaka), Kırgızistan (2.228 vaka), Rus Federasyonu (3.521 vaka), Kuzey Makedonya Cumhuriyeti (1.883 vaka), Arnavutluk (481 vaka), Bosna Hersek (1.399 vaka), İsrail (996 vaka), Litvanya (826 vaka), Bulgaristan (1.175 vaka). 
Ülkemizde, 2012 yılından bu yana yürütülmekte olan yoğun bağışıklama ve kontrol çalışmaları ile vaka artışı kontrol altına alınmıştır. Bu vaka artışı, aşılama oranları ve aşının koruyuculuk düzeyiyle uyumludur. Ancak, ülkemizde virüs dolaşımının halen devam etmekte olduğu da bilinmektedir. Kızamık hastalığının mevsimselliği ve bulaşmanın solunum yoluyla olmasından dolayı önlemlerin arttırılarak sürdürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Bağışıklama Danışma Kurulu ve Ulusal Kızamık Doğrulama Komitesi tarafından tavsiye edilen hastalık kontrol stratejilerin hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur:
İlgi yazıda, Kızamık Eliminasyon Programı çerçevesinde yürütülmesi gereken eğitim çalışmaları, sürveyansının güçlendirilmesi, aşılama çalışmalarının yapılması, sağlık kurumları tarafından alınması gereken tedbirler yer almaktadır. 
 Kızamık Eliminasyon Programı çerçevesinde yürütülen kontrol stratejilerine ek olarak; 
Aşı sonrası döküntü vakalarına yaklaşım  
9-11 Ay Kızamık Aşılaması getirilmiştir.

         Kızamık eliminasyon programı eliminasyon stratejilerine yönelik ilgi yazının ve ekte sunulan  bilgi notunun kurumunuzda görev yapan tüm hekimlerinize tebliğ edilmesi ve okunmasının sağlanması, yeni bir talimata kadar uygulamaya bu şekilde devam edilmesi, aşılanan kişilere aşı kartlarının verilmesi ve kontrol stratejilerine yönelik uygulanan aşı dozlarının belirtildiği biçimde yapılması hususlarında;
Gereğini önemle rica ederim.Prof. Dr. Mehmet GÜLÜM
İl Sağlık Müdürü