Türkiye Sağlık Personeli Memnuniyet Araştırması
31 Aralık 2019

Bakanlığımızın “Sağlık çalışanlarının memnuniyetini artırmak ve sağlık sisteminin
sürdürebilirliğini sağlamak” amacından yola çıkılarak sağlık hizmetlerinin sunumu,
yürütülmesi ve sağlık çalışanları ile ilgili konularda kanıta dayalı yöntemlerle bilimsel ve
tekrarlanabilen araştırmalar yapılması planlanmıştır.
Bu kapsamda Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlık
makamının talimatları doğrultusunda sağlık personelinin memnuniyet düzeyini ve
memnuniyeti etkileyen faktörleri belirlemek için telefon anketi yöntemi ile “Türkiye Sağlık
Personeli Memnuniyet Araştırması” yapılacaktır.
Telefon anketi uygulaması Aralık 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında Alo 184 hattı
aracılığıyla sağlık personeli arasından rastgele seçim yöntemiyle belirlenen bireylerle
gerçekleştirilecektir.
Söz konusu araştırma, Bakanlığımıza bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık
kurum/kuruluşlarında görev yapan tüm çalışanları kapsamaktadır. Anket uygulamasına
katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. Verilen cevaplar kişisel verilerin korunmasına dair
kanuna uyularak değerlendirilecek olup, katılımcıların bilgileri tamamen gizli kalacaktır.
Araştırmanın sonuçları Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi
kapsamında değerlendirilmek üzere 81 ile göre raporlandırılacaktır. Ayrıca sağlıkta insan
kaynakları ile ilgili stratejilerin ve politikaların geliştirilebilmesi, iyileştirilebilmesi
çalışmalarında veri kaynağı olarak kullanılacaktır.